Szkolenia Chemical Review

<
>
Wrzesień 2020
  • znaczek - gwarancja terminu
  • znaczek - szkolenie online
Lp. Temat szkolenia Termin Miejsce Cena stała
PLN netto
Promocja PLN netto Zapytaj o szczegóły Zgłoszenie GWARANCJA TERMINU FORMA SZKOLENIA
1 Klasyfikacja substancji i mieszanin chemicznych zgodnie z rozporządzeniem (WE) NR 1271/2008 (CLP) 10 września online 490.00 Zapytaj Formularz zgłoszeniowy szkolenie online
2 KODY UFI, portal PCN - nowy sposób zgłaszania mieszanin stwarzających zagrożenie zgodnie z załącznikiem VIII do rozporzadzenia CLP 18 września online 490.00 Zapytaj Formularz zgłoszeniowy szkolenie online
3 Zarządzanie chemikaliami – wymagania prawne wynikające z REACH i CLP, zmiany. 28 września online 490.00 Zapytaj Formularz zgłoszeniowy szkolenie online
  • znaczek - gwarancja terminu
  • znaczek - szkolenie online
Wrzesień 2020
Październik 2020
  • znaczek - gwarancja terminu
  • znaczek - szkolenie online
Lp. Temat szkolenia Termin Miejsce Cena stała
PLN netto
Promocja PLN netto Zapytaj o szczegóły Zgłoszenie GWARANCJA TERMINU FORMA SZKOLENIA
1 Praktyczne podejście do opracowywania kart charakterystyki 02 października online 490.00 Zapytaj Formularz zgłoszeniowy szkolenie online
  • znaczek - gwarancja terminu
  • znaczek - szkolenie online
Październik 2020
<
>

POBIERZ Formularz zgłoszeniowy Chemical Review

 

FORMULARZ ONLINE

 

Kalendarz szkoleń do pobrania w pliku PDF  pdf

 

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu.

tel: (022) 467 47 41 e-mail: office@chemicalreview.pl