Gospodarka odpadami - Elektroniczna ewidencja odpadów w BDO. Najnowsze zmiany w zasadach magazynowania odpadów od 01.01.2021 r

Gospodarka odpadami - Elektroniczna ewidencja odpadów w BDO.

Najnowsze zmiany w zasadach magazynowania odpadów od 01.01.2021 r

  

30 listopada 2021 r.

Koszt uczestnictwa:  590 PLN netto

  

Od 01 stycznia 2020 r. ewidencja odpadów odbywa się tylko i wyłącznie elektronicznie poprzez Bazę Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami w skrócie BDO.

Sprawozdawczość dotycząca m.in. ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz wprowadzania produktów, opakowań i odpadów opakowaniowych, wprowadzania sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii jest również raportowana w BDO.

Oznacza to w praktyce, iż każdy Wytwórca odpadów (pomijając wytwórców odpadów komunalnych i Podmioty, które nie przekraczają dopuszczalnych ilości granicznych w kodach odpadów, które reguluje Rozporządzanie z 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów) są zobowiązani do obowiązkowej rejestracji w BDO i realizacji powyższych wytycznych zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.

Dodatkowo od 01.01.2021. weszły w życie nowe wytyczne Rozporządzenia Ministra Klimatu z 11.09.2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów szczególnie dla odpadów niebezpiecznych i innych.

Szkolenie Elektroniczna ewidencja w BDO. Gospodarka odpadami – najnowsze zmiany w zasadach magazynowania odpadów od 01.01.2021 r. to kompendium wiedzy dla wszystkich osób odpowiedzialnych za gospodarkę odpadami w firmach, zarówno tych z doświadczeniem jak i początkujących.

 

PROGRAM SZKOLENIA

 

 1. Rejestr podmiotów w BDO:
 • Podmioty zobowiązane/zwolnione  wpisu do BDO.
 • Wniosek o wpis do rejestru – zasady wypełnienia.
 • Numer rejestrowy – zasady nadania i stosowanie na dokumentach.
 • Aktualizacja wpisu – wniosek aktualizacyjny – w jakich przypadkach?
 • Opłata roczna.
 •  
 1. Elektroniczna ewidencja odpadów:
 • Ewidencja obowiązkowa/ zwolnienia z ewidencji – w jakich przypadkach i dla kogo?
 • KPO (Karta Przekazania Odpadów) – sposób konstrukcji.
 • KEO (Karta Ewidencji Odpadów) – zasada zakładania i wypełniania.
 • Przekazujący, Transportujący, Przejmujący odpady – omówienie funkcji.
 • Statusy KPO – najważniejsze wskazówki.
 • Odpady wytwarzane w ramach świadczonych usług – odpowiedzialność.
 • Wytwarzanie odpadów - w wyniku świadczenia usług (w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o odpadach) i/lub działalności w zakresie obiektów liniowych (w rozumieniu art. 3 pkt 3a ustawy - Prawo budowlane).
 • Ewidencja odpadów przekazanych osobom fizycznym (pracownikom) – obowiązkowy wpis w KEO                    i Sprawozdaniu o ilości i rodzaju wytwarzanych odpadach
 • Korekta KPO odrzuconej.
 •  
 1. Podstawy prawne gospodarki odpadami:
 • Kwalifikacja odpadów: komunalne, niebezpieczne, przemysłowe.
 • Obowiązki Wytwórcy odpadów.
 • Klasyfikacja odpadów – mechanizm nadawania kodów odpadom.
 • Odpady niebezpieczne w firmie – jak je rozpoznać?
 • Magazynowanie, transport odpadów – ogólne wytyczne.
 •  
 1. Magazynowanie odpadów:
 • Omówienie aktualnego Rozporządzenie Ministra Klimatu z 11.09.2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów.
 • Dopuszczalny czas dla magazynowanych odpadów.
 • Operat przeciwpożarowy – podstawowe wytyczne.
 •  
 1. Zasady transportu odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych:
 • Zasady oznakowania pojazdu przeznaczonego do transportu odpadów?
 • Potwierdzenie Wygenerowane z BDO – podstawowy dokument dla kierowcy na drogę.
 • Przewożenie własnych odpadów – zasada transportu – oznakowanie/KPO.
 •  
 1. Komunikacja z Urzędem Marszałkowskim poprzez BDO
 • Gdzie szukać korespondencji z Urzędem Marszałkowskim?
 • Pełnomocnictwo – zasada prawidłowego nadania i sposób używania w BDO - przykład.

Newsletter

W czym możemy pomóc?

Jeżeli mają Państwo pytania lub są zainteresowani otrzymywaniem informacji o organizowanych przez nas spotkaniach, zapraszamy do kontaktu poprzez formularz kontaktowy: