KLASYFIKACJA MIESZANIN ZGODNIE Z KRYTERIAMI ZAWARTYMI W ZAŁĄCZNIKU I ROZPORZĄDZENIA (WE) 1272/2008.

 

Chemical Review zaprasza na szkolenie online:

 

KLASYFIKACJA MIESZANIN ZGODNIE Z KRYTERIAMI ZAWARTYMI

W ZAŁĄCZNIKU I ROZPORZĄDZENIA (WE) 1272/2008.

  

 

 

_________________________________

Program szkolenia

 

1) Odpowiedzialność za dokonanie klasyfikacji substancji i mieszaniny

2) Źródła pozyskiwania informacji niezbędnych do dokonania klasyfikacji substancji i mieszanin.

3) Ocena danych ie żproces podejmowania decyzji o klasyfikacji.

4) Klasyfikacja i oznakowanie substancji i mieszanin chemicznych

a) kryteria klasyfikacji mieszanin

- zagrożenia fizyczne

- zagrożenia dla zdrowia człowieka

- zagrożenia dla środowiska

- zagrożenia dodatkowe (zagrożenia dla warstwy ozonowej)

b) ćwiczenie - przykładowa klasyfikacja z wykorzystaniem metod obliczeniowych (ATEi oraz współczynnik M)

5) Informacje uzupełniające o zagrożeniach

6) dodatkowe zwroty zagrożenia dotyczące szczególnych mieszanin

7) nowe klasy zagrożeń, przegląd projektowanych zmian w załączniku I rozporządzenia CLP

8) Dyskusja i omawianie problemów zgłoszonych przez uczestników

 

 

 

 

 

Newsletter

W czym możemy pomóc?

Jeżeli mają Państwo pytania lub są zainteresowani otrzymywaniem informacji o organizowanych przez nas spotkaniach, zapraszamy do kontaktu poprzez formularz kontaktowy: