Klasyfikacja, oznakowanie, karty charakterystyki - wiedza w pigułce

Klasyfikacja substancji/mieszanin chemicznych, ich oznakowanie oraz karty charakterystyki – wiedza w pigułce

 

 

9 grudnia 2021 r.

Koszt uczestnictwa w  szkoleniu online:  600 PLN netto

 

Szkolenie skierowane jest do pracowników odpowiedzialnych za gospodarkę chemikaliami w zakładach produkcyjnych, laboratoriach, w przedsiębiorstwach importujących chemikalia, w przedsiębiorstw magazynujących lub transportujących chemikalia. W szczególności szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych w przedsiębiorstwach za ocenę klasyfikacji substancji/mieszanin chemicznych, ocenę poprawności etykiet substancji/mieszanin zaklasyfikowanych jako stwarzające zagrożenie.

 

PROGRAM

1) Podstawowe informacje o rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008 (CLP) oraz obowiązki przedsiębiorców wynikające z przepisów tego rozporządzenia:

- kto jest odpowiedzialny za klasyfikację substancji/mieszanin chemicznych,

- kto jest odpowiedzialny za oznakowanie i opakowanie substancji/mieszanin chemicznych,

- załącznik VI do rozporządzenia CLP – substancje posiadające zharmonizowaną klasyfikację i oznakowanie,

- wykaz klasyfikacji i oznakowania.

2) Podstawy klasyfikacji substancji i mieszanin chemicznych:

- kryteria klasyfikacji substancji chemicznych,

- sposób klasyfikacji mieszanin,

- gdzie znaleźć dane wykorzystywane podczas klasyfikacji.

3) Oznakowanie substancji i mieszanin chemicznych - jakie informacje znajdują się na etykietach substancji/mieszanin zaklasyfikowanych jako stwarzające zagrożenie.

4) Przepisy dotyczące oznakowania w miejscu pracy pojemników i zbiorników służących do pracy z takimi substancjami/mieszaninami oraz do ich przechowywania.

5) Przekazywanie informacji w łańcuchu dostaw – jakie dokumenty mają obowiązek dostarczyć dostawcy substancji/mieszanin chemicznych odbiorcom.

6) Karta charakterystyki – zmiana załącznika II rozporządzenie REACH – rozporządzenie 2020/878: okresy przejściowe, sekcje, które się zmienią, UFI.

Istotne informacje z punktu widzenia odbiorcy, użytkownika substancji/mieszanin stwarzających zagrożenie, znajdujące się w kartach charakterystyki:

- etykieta a sekcja 2.2 karty charakterystyki,

- informacje wykorzystywane do klasyfikacji substancji/mieszanin chemicznych zawarte w kartach charakterystyki,

- gdzie znaleźć w karcie charakterystyki informacje o warunkach magazynowania substancji/mieszanin chemicznych,

- gdzie znaleźć informacje o wartościach NDS,

- informacje dotyczące transportu towarów niebezpiecznych zawarte w kartach charakterystyki.

 

 

 

Newsletter

W czym możemy pomóc?

Jeżeli mają Państwo pytania lub są zainteresowani otrzymywaniem informacji o organizowanych przez nas spotkaniach, zapraszamy do kontaktu poprzez formularz kontaktowy: