KODY UFI, portal PCN - nowy sposób zgłaszania mieszanin stwarzających zagrożenie zgodnie z załącznikiem VIII do rozporządzenia CLP

KODY UFI, portal PCN - nowy sposób zgłaszania mieszanin stwarzających zagrożenie zgodnie

z załącznikiem VIII do rozporządzenia CLP

 

 

18 czerwca 2021 r.
Koszt uczestnictwa w  szkoleniu online:  690 PLN netto

 

PROGRAM SZKOLENIA

 

 1. Cel, zakres i  wyłączenia Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/542 (załącznik VIII do CLP) i rozporządzenie zmieniające (Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2020/11)
 2. Wyznaczone organy
 3. Podmioty odpowiedzialne za dokonanie zgłoszenia i komunikacja w łańcuchu dostaw
 4. Identyfikacja zastosowania mieszaniny
 5. Terminy i okresy przejściowe
 6. Niepowtarzalny identyfikator postaci czynnej (Unique Formula Identifier – UFI):
 7. Przekazywanie zgłoszeń mieszanin stwarzających zagrożenie
 8. Narzędzia do zgłaszania
 9. Walidacja i aktualizacja zgłoszeń
 10. Centralny portal ECHA (PCN Portal), a systemy krajowe (system ELDIOM)
 11. Bieżące prace i planowane zmiany załącznika VIII do rozporządzenia CLP
 12. Dyskusja i pytania

Załącznik VIII do rozporządzenia CLP - ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2017/542:

 

 1. Cel, zakres, wyłączenia
 2. Podmioty odpowiedzialne za zgłoszenie,
 3. Okresy przejściowe,
 4. Wyznaczone jednostki,
 5. Proponowane zmiany załącznika VIII
 6. Niepowtarzalny identyfikator postaci czynnej (Unique Formula Identifier – UFI):
 • generowanie kodu UFI,
 • w jaki sposób zamieszczać go na etykiecie,
 • rozwiązania alternatywne
 1. Zgłaszanie mieszanin stwarzających zagrożenie:
 • format przekazywanych informacji,
 • stężenia składników mieszanin,
 • narzędzie do zgłaszania – portal PCN,
 1. Unijny zharmonizowany system kategoryzacji produktów (The EU Product Categorisation System (EU PCS),
 2. Studium przypadków,
 3. ELDIOM do kiedy zgłoszenia?

 

Newsletter

W czym możemy pomóc?

Jeżeli mają Państwo pytania lub są zainteresowani otrzymywaniem informacji o organizowanych przez nas spotkaniach, zapraszamy do kontaktu poprzez formularz kontaktowy: