NOTYFIKACJA DO ECHA MIESZANIN STWARZAJĄCYCH ZAGROŻENIE DLA ZDROWIA CZŁOWIEKA, KODY UFI, OPRACOWANIE I PRZEDKŁADANIE DOKUMENTACJI PRZEZ PORTAL PCN

 SZKOLENIE ZREALIZOWANE

__________________

Zapraszamy na zkolenie online:

 

NOTYFIKACJA DO ECHA MIESZANIN STWARZAJĄCYCH ZAGROŻENIE DLA ZDROWIA CZŁOWIEKA.

 

KODY UFI, OPRACOWANIE I PRZEDKŁADANIE DOKUMENTACJI PRZEZ PORTAL PCN

 21 maja 2024 r.

  _____________

 

Program szkolenia

 

1) Podstawowe akty prawne dotyczące obrotu chemikaliami

- Rozporządzenie 1907/2006/WE (REACH) – legalność substancji chemicznych w obrocie, zakazy i ograniczenia.

- Rozporządzenie 1272/2008/WE (CLP) gdzie szukać informacji o kryteriach klasyfikacji, oznakowaniu i pakowaniu substancji i ich mieszanin.

- Ustawa o substancjach chemicznych i ich mieszaninach - przepisy wykonawcze

2) Przekazywanie informacji w łańcuchu dostaw - karta charakterystyki

3) Rozporządzenie 2017/542/UE - załącznik VIII do rozporządzenia CLP - obowiązek notyfikacji i oznakowania mieszanin stwarzaj¹cych zagrożenie dla zdrowia człowieka

- mieszaniny podlegające notyfikacji

- okresy przejściowe

- poprawki do załącznika VIII, rozporządzenia 2020/11/UE oraz 2020/1677/UE

- generator kodów UFI

- przygotowanie informacji niezbędnych do dokonania notyfikacji (format PCN, klasyfikacja EuPCS)

- proces notyfikacji

  • oznakowanie mieszanin stwarzających zagrożenie kodem UFI

 

Newsletter

Kontakt

W czym możemy pomóc?

Jeżeli mają Państwo pytania lub są zainteresowani otrzymywaniem informacji o organizowanych przez nas spotkaniach, zapraszamy do kontaktu poprzez formularz kontaktowy: