OBOWIĄZKI I ROLA DALSZEGO UŻYTKOWNIKA W ŚWIETLE ROZPORZĄDZENIA 1907/2006/WE (REACH)

Zapraszamy na  szkolenie online:

 OBOWIĄZKI I ROLA DALSZEGO UŻYTKOWNIKA W ŚWIETLE ROZPORZĄDZENIA 1907/2006/WE 

 (REACH)

 

 

1) Podmioty pełniące rolę dalszego użytkownika - definicja i miejsce w łańcuchu dostaw

 

2) Przekazywanie informacji w łańcuchu dostaw (karta charakterystyki i scenariusze narażenia)

- powiadamianie odbiorców i dostawców, o nowych informacjach związanych z zagrożeniami lub ryzykiem

- zgodność z wymogami regulacyjnymi dotyczącymi substancji znajdujących się w obrocie

 

3) Obowiązki formulatorów

- klasyfikacja, oznakowanie i odpowiednie pakowanie chemikaliów zgodnie z rozporządzeniem CLP

- przekazywanie klientom informacji dotyczące bezpiecznego stosowania

 

4) Obowiązki producentów wyrobów

- notyfikacja do ECHA oraz zgłaszanie do bazy danych SCIP wyrobów zawierających substancje wzbudzające szczególne obawy (SVHC).

 

5) Zastosowanie substancji w sposób nieuwzględniony w dokumentacji rejestracyjnej

- sposób postepowania w przypadku szczególnych zastosowań, obowiązek powiadamiania ECHA

- obowiązek wykonania raportu bezpieczeństwa chemiczngo dalszego użytkownika

 

6) Przypadki szczególne

- wystąpienie różnic w klasyfikacji substancji zarejestrowanej

- zastosowania objęte procedurą uzyskiwania zezwoleń

- stosowanie alternatywnych nazw chemicznych w mieszaninach

 7) Pytania i dyskusja 

formularz zgłoszeniowy

Newsletter

Kontakt

W czym możemy pomóc?

Jeżeli mają Państwo pytania lub są zainteresowani otrzymywaniem informacji o organizowanych przez nas spotkaniach, zapraszamy do kontaktu poprzez formularz kontaktowy: