Ochrona środowiska w firmie versus wymogi prawne

 

Ochrona środowiska w firmie versus wymogi prawne

 

 

29 sierpnia 2022 r.

 

Koszt uczestnictwa:  650 PLN netto

 

 

Tematyka ochrony środowiska stosowana w każdym Przedsiębiorstwie polega przede wszystkim na dostosowaniu do najbardziej aktualnych obowiązków i wymagań prawnych z zakresu ochrony środowiska w obszarach: gospodarki odpadami, emisjami do powietrza, gospodarki wodno-ściekowej.

Szkolenie usystematyzuje wiedzę uczestników na temat spełniania obowiązków i wymagań w zakresie ochrony środowiska i pomoże w ich regulacji wewnątrz organizacji.

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób zajmujących się czynnie tematem ochrony środowiska w firmie, ale też dla osób początkujących i tych, którzy chcą swoją wiedzę na ten temat pogłębić.

 

PROGRAM SZKOLENIA

WSTĘP:

Wprowadzenie do aktów prawnych regulujących tematykę ochrony środowiska w firmie.

 

OBSZARY OCHRONY ŚRODOWISKA W FIRMIE:

  1. GOSPODARKA ODPADAMI:

- Pozwolenie na wytwarzanie/przetwarzanie odpadów.

- Zasady klasyfikacji odpadów, charakterystyka odpadów niebezpiecznych.

- Ewidencji odpadowej w BDO.

- Zasady magazynowania odpadów – nowe zasady magazynowania od 01.01.2021 r. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dania 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów,

- Sprawozdawczość w zakresie wytwarzania, przetwarzania odpadów i gospodarowania odpadami.

  1. Gospodarka opakowaniami i odpadami opakowaniowymi:

Obowiązki producentów, importerów, eksporterów opakowań i produktów w opakowaniach,

- Zasady ewidencji opakowań.

- LUCID_ wprowadzanie produktu w opakowaniu na teren Niemiec - ustawa Verpack G.

- Opłata produktowa/Kampanie Edukacyjne/umowy z Organizacjami Odzysku.

- Wniosek o udzielenie pomocy de minimis – zasada udzielania.

- Wprowadzanie toreb foliowych - opłata recyklingowa w BDO.

  1. Wprowadzanie produktów na rynek Polski i zagraniczny:

- Import produktów na rynek Polski.

- Producenci produktów (oleje, smary, opony) – zasady ewidencji produktów.

- Export produktów na zagranicę.

- Opłata produktowa/Kampanie Edukacyjne/umowy z Organizacjami Odzysku.

  1. Wprowadzanie sprzętu elektrycznego i elektronicznego na rynek Polski i zagraniczny:

- Import sprzętu elektrycznego i elektronicznego na rynek Polski.

- Producenci sprzętu elektrycznego i elektronicznego - obowiązki.

- Opłata produktowa/Kampanie Edukacyjne/umowy z Organizacjami Odzysku.

  1. Wprowadzanie baterii i akumulatorów:

- Import baterii i akumulatorów na rynek Polski.

- Rodzaje baterii i akumulatorów,

- Producent baterii i akumulatorów – obowiązki.

- Opłata produktowa/Kampanie Edukacyjne/umowy z Organizacjami Odzysku.

  1. Wprowadzanie substancji/odpadów niebezpiecznych na rynek Polski:

Oznakowanie produktów – zgodnie z Rozporządzeniem REACH i CLP,

- Opłata produktowa/Kampanie Edukacyjne/ organizacja samorządu gospodarczego.

  1. Transport odpadów:

- Nowe wytyczne dla transportujących odpady.

- Potwierdzenie Wygenerowane - dokumentacja transportowa w BDO.

  1. EMISJE GAZÓW I PYŁÓW DO POWIETRZA:

- Rodzaje emisji w Przedsiębiorstwie.

Zgłoszenie/Pozwolenia na emisje – kiedy wymagane?

- Sprawozdanie o korzystaniu ze środowiska.

- Raportowanie w KOBIZE, CRO.

III. GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA:

- Pozwolenie wodno-prawne – zasady udzielania.

- Sprawozdawczość związana z wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi – Wody Polskie/ Zakład Wodociągów

  1. SANKCJE i KARY.

Newsletter

W czym możemy pomóc?

Jeżeli mają Państwo pytania lub są zainteresowani otrzymywaniem informacji o organizowanych przez nas spotkaniach, zapraszamy do kontaktu poprzez formularz kontaktowy: