ABC - KARTA CHARAKTERYSTKI

 

 

Zapraszamy na szkolenie online:

 

ABC - KARTA CHARAKTERYSTYKI

 _____________________ 

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Dostawcy karty charakterystyki, obowiązujący format i struktura karty charakterystyki dla
  substancji i mieszaniny - podstawa prawna.

 2. Opracowanie karty charakterystyki, pozyskiwanie i ocena niezbędnych informacji,
  - plan pracy opracowania karty charakterystyki
  - przegląd poradników, baz danych oraz innych najczęściej wykorzystywanych źródeł informacji;
  - klasy zagrożeń, kryteria klasyfikacji
  - oznakowanie substancji i mieszanin chemicznych
  - normatywy higieniczne wspólnotowe i krajowe, wartości DNEL i PNEC
  - ocena bezpieczeństwa chemicznego i scenariusze narażenia

 3.  Prezentacja wybranych informacji w karcie charakterystyki, omówienie formatu,
  obowiązki notyfikacji mieszanin stwarzających zagrożenie do ECHA.

 

Newsletter

W czym możemy pomóc?

Jeżeli mają Państwo pytania lub są zainteresowani otrzymywaniem informacji o organizowanych przez nas spotkaniach, zapraszamy do kontaktu poprzez formularz kontaktowy: