Specjalista do sporządzania kart charakterystyki

 

Specjalista do sporządzania kart charakterystyki 

     

14 grudnia 2021 r.


Koszt uczestnictwa w  szkoleniu online:  560 PLN netto

 

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Dostawcy karty charakterystyki, obowiązujący format i struktura karty charakterystyki dla
  substancji i mieszaniny - podstawa prawna.

  2. Opracowanie karty charakterystyki, pozyskiwanie i ocena niezbędnych informacji,
  - plan pracy opracowania karty charakterystyki
  - przegląd poradników, baz danych oraz innych najczęściej wykorzystywanych źródeł informacji;
  - klasy zagrożeń, kryteria klasyfikacji
  - oznakowanie substancji i mieszanin chemicznych
  - normatywy higieniczne wspólnotowe i krajowe, wartości DNEL i PNEC
  - ocena bezpieczeństwa chemicznego i scenariusze narażenia

  3. Prezentacja wybranych informacji w karcie charakterystyki, omówienie formatu zgodnego z rozporządzeniem 2020/878/UE, obowiązki notyfikacji mieszanin stwarzających zagrożenie do ECHA.

 

Newsletter

W czym możemy pomóc?

Jeżeli mają Państwo pytania lub są zainteresowani otrzymywaniem informacji o organizowanych przez nas spotkaniach, zapraszamy do kontaktu poprzez formularz kontaktowy: