SPECJALISTA DS. REACH

 

 

szkolenie online:

SPECJALISTA DS. REACH

 

Rozporządzenie REACH oraz obowiązki

i rola dalszego użytkownika w świetle rozporządzenia 1907/2006/WE

 

18-19 czerwca 2024 r.

 

_____________________ 

 

               Dwudniowe szkolenie skierowane jest do pracowników przedsiębiorstw działających
na każdym szczeblu łańcucha dostaw od importera, producenta poprzez dystrybutora
i dalszego użytkownika jak również innych osób zainteresowanych zachowaniem zgodności z aktualnymi 
i nadchodzącymi zmianami wynikającymi z prawodawstwa dotyczącego obrotu chemikaliami. 
               W trakcie szkolenia przedstawione zostaną główne aspekty rozporządzenia REACH, 
rola i znaczenie karty charakterystyki jako narzędzia przekazywania informacji w łańcuchu dostaw, 
obowiązki związane z procesem rejestracji oraz w wersji warsztatowej zapoznanie z przygotowaniem procesu rejestracji.
               Celem szkolenia jest uzyskanie bądź pogłębienie wiedzy o rozporządzeniu 1907/2006/WE (REACH) 
narzucającym obowiązek rejestracji jak również przygotowanie oraz przeprowadzenie procesu rejestracji. 
________________________
 
  • Dzień pierwszy, głównie teoria dotycząca rozporządzenia REACH, założenie konta w ECHA, wprowadzenie do programu IUCLID

  • Dzień drugi, przygotowanie "inquiry", informacje o procesie rejestracji, uzupełnienie dokumentacji w IUCLID, proces oceny dokumentacji
________________
 
PROGRAM SZKOLENIA
 
1) Rozporządzenie REACH
- informacje ogólne, podstawowe definicje
- legalność substancji w obrocie, obowiązek oraz wyłączenia z rejestracji
- ograniczenia w stosowaniu chemikaliów (załącznik XVII - ostatnie zmiany)
- substancje SVHC, lista kandydacka i proces uzyskiwania zezwoleń (załącznik XIV)
 
2) Przekazywanie informacji w łańcuchu dostaw 
- karta charakterystyki - podstawy
- zmiany w zakresie informacji oraz strukturze karty charakterystyki
- przekazywanie klientom informacji dotyczących bezpiecznego stosowania
 
3) Określenie obowiązków w zakresie rejestracji
- rola Przedsiębiorstwa w łańcuchu dostaw
- określenie wielkości Przedsiębiorstwa, opłaty do ECHA
- określanie wielkość obrotu
- zakres dokumentacji rejestracyjnej
 
4) Przygotowanie do procesu rejestracji substancji
- przegląd danych w bazie substancji zarejestrowanych
- identyfikacja substancji, zakres danych analitycznych
- potwierdzenie identyczności substancji (zapytanie do ECHA, opracowanie dokumentacji w programie IUCLID, konto REACH-IT)
- zasada jedna substancja - jedna rejestracja, przyłączenie do wspólnego przedłożenia, możliwości rejestracji w trybie opt-out.
- wymiana danych w ramach wspólnego przedłożenia (LoA i podział kosztów)
 
5) Zapewnienie informacji niezbędnych do wypełnienia obowiązków rejestracyjnych
- wymagania informacyjne w zależności od tonażu
- informacje na temat zastosowań - ocena bezpieczeństwa chemicznego
 
6) Przedkładanie dokumentacji rejestracyjnej
- program IUCLID - podstawowe funkcje programu
- REACH IT - wysłanie dokumentacji do ECHA
 
7) Ocena dokumentacji
- proces oceny dokumentacji, decyzje ECHA
- obowiązki uczestników wspólnego przedłożenia
- wymagania dotyczące aktualizacji dokumentacji rejestracyjnej
 
8) Pytania i dyskusja
 

 

 

 

 

 

Newsletter

Kontakt

W czym możemy pomóc?

Jeżeli mają Państwo pytania lub są zainteresowani otrzymywaniem informacji o organizowanych przez nas spotkaniach, zapraszamy do kontaktu poprzez formularz kontaktowy: