Kalendarz szkoleń
Gdzie Kiedy Temat Cena netto Promocja netto Zapytaj i zgłoś
online 26 sierpnia
gwarancja terminu
ADR – transport, składowanie i oznakowanie materiałów niebezpiecznych
530.00 480.00
online 06 września
Elektroniczna ewidencja odpadów w BDO. Gospodarka odpadami – najnowsze zmiany w zasadach magazynowania odpadów od 01.01.2021 r.
590.00
online 15 września
KODY UFI, portal PCN - nowy sposób zgłaszania mieszanin stwarzających zagrożenie zgodnie z załącznikiem VIII do rozporządzenia CLP
690.00
online 16 września
Specjalista do sporządzania kart charakterystyki
560.00
online 22 września
IUCLID – PCN nowy sposób zgłaszania mieszanin stwarzających zagrożenie zgodnie z załącznikiem VIII do rozporządzenia CLP
790.00
online 24 września
Klasyfikacja substancji i mieszanin chemicznych zgodnie z rozporządzeniem (WE) NR 1272/2008 (CLP)
560.00
online 30 września
Zmiany w przepisach chemicznych – obecne i planowane
690.00
online 01 października
Bezpieczna praca i magazynowanie materiałów niebezpiecznych zgodnie z wymaganiami prawnymi
650.00
online 11 października
Ochrony środowiska w firmie versus wymogi prawne
550.00
online 15 października
Notyfikacja wyrobów do bazy danych (SCIP) wyrobów zawierających substancje wzbudzające szczególnie duże obawy (SVHC). Praktyczne aspekty realizacji obowiązków uczestników łańcucha dostaw.
600.00 550.00
online 22 października
Zgłaszanie mieszanin do portalu PCN - warsztaty
690.00
online 08 listopada
Elektroniczna ewidencja odpadów w BDO. Gospodarka odpadami – najnowsze zmiany w zasadach magazynowania odpadów od 01.01.2021 r.
590.00
online 19 listopada
Auditor Wewnętrzny Systemu zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025 w laboratorium badawczym
550.00

 

FORMULARZ ONLINE

 

Kalendarz szkoleń do pobrania w pliku PDF  pdf

 

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu.

Newsletter

W czym możemy pomóc?

Jeżeli mają Państwo pytania lub są zainteresowani otrzymywaniem informacji o organizowanych przez nas spotkaniach, zapraszamy do kontaktu poprzez formularz kontaktowy: