Zmiany w przepisach chemicznych – obecne i planowane

Zmiany w przepisach chemicznych

– obecne i planowane

 

 

29 czerwca 2021

Koszt uczestnictwa w szkoleniu: 690 PLN

 

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. ROZPORZĄDZENIE REACH
 • proponowane zmiany rozporządzenia REACH
 • inny sposób liczenia tonażu dla substancji produkowanej/importowanej
 • zmiany dotyczące aktualizacji dokumentacji rejestracyjnej
 • substancje w postaci nano
 • polimery – zmiana podejścia do rejestracji
 • propozycja nowej zasady dotyczącej identyfikacji dla substancji MOCS – substancje SVHC
 • nowe kary za brak rejestracji i aktualizacji– zmiana ustawy
 • zmiana bazy substancji zarejestrowanych
 • działania ECHA w 2021 i na następne lata
 1. KARTA CHARAKTERYSTYKI
 • nowy format karty charakterystyki - rozporządzenie 2020/878 – zmiany
 • okres przejściowy
 • aktualizacja kart charakterystyki
 • zmiana karty charakterystyki a okres przejściowy dla mieszanin wymagających zgłoszenia zgodnie z załącznikiem VIII do rozporządzenia CLP
 • nowe podejście do przekazywania informacji w łańcuchu dostaw

 

 1. PROCEDURA UDZIELANIA ZEZWOLEŃ
 • substancje SVHC
 • zmiana listy kandydackiej w 2021 roku
 • data ostateczna
 • zmiana załącznika XIV do rozporządzenia REACH – dwie zmiany
 • decyzje
 • zgłaszanie do ECHA substancji, która posiada zezwolenie
 • warunki zezwolenia i karta charakterystyki
 1. OGRANICZENIA
 • zmiana załącznika XVII w 2020 roku
 • kolejne ograniczenia dla przemysłu
 • intencje wprowadzania ograniczeń na kolejne lata
 • nowa strategia chemiczna – nowe podejście do ograniczeń i zezwoleń – nowe prawo chemiczne

 

ROZPORZADZENIE CLP

 1. Kolejne ATP
 • propozycja zmian w treści rozporządzenia CLP – nowe klasy zagrożeń
 • zmiany w treści rozporządzenia
 • aktualne zmiany załącznika VI
 1. ZAŁĄCZNIK VIII
 • zmiany załącznika VIII w 2020 roku, które obowiązują w 2021 roku
 • rozporządzenie zmieniające 2020/11
 • rozporządzenie zmieniające 2020/1677
 • rozporządzenie zmieniające 2020/1676
 • nowelizacja systemu do zgłaszania mieszanin – wprowadzenie SF, ICG
 • kody UFI ich generowanie i przekazywanie
 1. Propozycja zmian odnośnie klasyfikacji substancji zawierających więcej niż jeden składnik np. UVCB, wieloskładnikowe, z zanieczyszczeniem

Newsletter

W czym możemy pomóc?

Jeżeli mają Państwo pytania lub są zainteresowani otrzymywaniem informacji o organizowanych przez nas spotkaniach, zapraszamy do kontaktu poprzez formularz kontaktowy: