Kalendarz szkoleń
Gdzie Kiedy Temat Cena netto Promocja netto Zapytaj i zgłoś
online 24 września
gwarancja terminu
Klasyfikacja substancji i mieszanin chemicznych zgodnie z rozporządzeniem (WE) NR 1272/2008 (CLP)
560.00
online 30 września
Zmiany w przepisach chemicznych – obecne i planowane
690.00 590.00
online 01 października
Bezpieczna praca i magazynowanie materiałów niebezpiecznych zgodnie z wymaganiami prawnymi
650.00 550.00
online 11 października
Ochrony środowiska w firmie versus wymogi prawne
550.00
online 15 października
Notyfikacja wyrobów do bazy danych (SCIP) wyrobów zawierających substancje wzbudzające szczególnie duże obawy (SVHC). Praktyczne aspekty realizacji obowiązków uczestników łańcucha dostaw.
600.00 550.00
online 22 października
Zgłaszanie mieszanin do portalu PCN - warsztaty
690.00
online 25 października
Obsługa BDO dla Początkujących - ogólne zasady.
590.00
online 28 października
Rozporządzenia REACH i CLP – kierunek proponowanych zmian. Brexit.
690.00
online 05 listopada
KODY UFI, portal PCN - nowy sposób zgłaszania mieszanin stwarzających zagrożenie zgodnie z załącznikiem VIII do rozporządzenia CLP
690.00
online 08 listopada
Elektroniczna ewidencja odpadów w BDO. Gospodarka odpadami – najnowsze zmiany w zasadach magazynowania odpadów od 01.01.2021 r.
590.00
online 19 listopada
Auditor Wewnętrzny Systemu zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025 w laboratorium badawczym
550.00
online 19 listopada
ADR – transport, składowanie i oznakowanie materiałów niebezpiecznych
530.00
online 29 listopada
Sprawozdawczość w BDO - Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami w BDO.
590.00
online 10 grudnia
Zgłaszanie mieszanin do portalu PCN - warsztaty
690.00

 

FORMULARZ ONLINE

 

Kalendarz szkoleń do pobrania w pliku PDF  pdf

 

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu.

Newsletter

W czym możemy pomóc?

Jeżeli mają Państwo pytania lub są zainteresowani otrzymywaniem informacji o organizowanych przez nas spotkaniach, zapraszamy do kontaktu poprzez formularz kontaktowy: